Lära Nu: Om språk- och kunskapsutveckling

  • Datum: 17 april 2024, kl. 14.00–17.00
  • Plats: Engelska parken, Ihresalen
  • Typ: Föreläsning, Seminarium
  • Arrangör: Stiftelsen Beata i samarbete med Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Karin Sandrup

Välkommen till Stiftelsen Beatas kostnadsfria seminarium "Lära Nu: Om språk- och kunskapsutveckling” i samarbete med Uppsala universitet. En inspirerande eftermiddag för lärare och lärarstudenter med spännande talare, konkreta tips och metoder samt mingel och möjlighet till kunskapsutbyte och samarbeten.

logotyper lära nu och uppsala universitet

Några av talarna är: ​​

Ann-Marie Körling – Flerfaldigt prisad grundskollärare och författare.
Tiia Ojala – SVA-lärare, föreläsare och prisad läromedelsförfattare.
Caroline Liberg – Professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser.
Josefine Kärf Starnberg – Förstelärare i språkutvecklande arbetssätt på Grillska gymnasiet i Uppsala.
Anne Reath Warren – Lektor i didaktik med inriktning mot flerspråkighet och nyanländas lärande vid Uppsala universitet.

Seminariet vänder sig till lärare samt lärarstudenter. Förvänta er en eftermiddag med intressanta miniföreläsningar kring språk- och kunskapsutveckling, inklusive fikapaus och eftermingel med möjlighet till kunskapsutbyte och samarbeten. Alla deltagare får med sig tips, metoder och konkreta verktyg för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, samt ett deltagarintyg.

Antalet platser är begränsat.

Anmäl dig till seminariet här.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin