Utbildning vid fakulteten för utbildningsvetenskaper

Fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet ansvarar för utbildning och forskning inom utbildningsvetenskaper. Vid fakultetens enheter ges kurser och program på grundnivå och avancerad nivå inom områden som barn- och ungdomsvetenskap, didaktik, pedagogik, pedagogiskt ledarskap, specialpedagogik och utbildningssociologi.

En av fakultetens enheter ansvarar för utbildning av skolledare inom ramen för det statliga rektorsprogrammet. Fakulteten ansvarar även för forskarutbildning inom didaktik, pedagogik och utbildningssociologi.

Fakultetens största utbildningsuppdrag är de olika lärarprogrammen. För att utnyttja den unika ämnes- och kompetensbredden vid Uppsala universitet är lärarprogrammen organiserade så att lärarstudenterna läser sina ämnesstudier vid respektive institution.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin