Fred Nyberg: Motgiftet naloxon blir receptfritt men räcker det?

Att Naloxon blir ett receptfritt och tillgängligt preparat mot överdoser är ett viktigt steg. Men att döma av utvecklingen i USA kommer nya motgifter behövas för att minska narkotikarelaterade dödsfall framöver. Det skriver Fred Nyberg, Senior rådgivare i U-FOLD, i en aktuell debattartikel i Altinget.

Fred Nyberg debatt

Läkemedelsverket fattade nyligen beslut om att Naloxon ska kunna säljas receptfritt på svenska apotek. Att med receptfrihet tillgängliggöra detta motgift mot opioida överdoser är ett viktigt steg för att minska narkotikarelaterade dödsfall. Men frågan som inställer sig är om detta är tillräckligt. Uppgifter från bland annat USA indikerar tydligt att mer måste göras.

I höstas erhöll regeringen ett slutbetänkande från en utredning om svensk narkotikapolitik som sammanfattades under rubriken ”Vi kan bättre”. Betänkandet har satt upp flera tydliga mål för svensk narkotikapolitik och vad som av dessa särskilt skjuter ut är intentionen att på fem år kunna minska den narkotika-relaterade dödligheten med 20 procent.

Den överdödlighet i narkotika som under senare år noterats i vårt land är känd som den opioida krisen, en epidemi med ursprung i Nordamerika och som ännu pågår där. Att skeenden i USA snabbt tar sig över Atlanden och sprider sig i Europa är vi vana vid och när det gäller narkotikarelaterade dödsfall hamnade Sverige nyligen i topp bland EU-länder. Men även de motåtgärder som görs i USA har vi kunnat ta till oss och hjälpligt få in i våra rutiner och då handlar det främst om motgiftet naloxon, som nu alltså ska bli receptfritt.

Insatser för förstärkt tillgång på naloxon för behövande i Sverige har alltså varit en viktig fråga och efter en hel del vändningar kring juridiska aspekter har förbättringar gjorts. Men enligt senaste uppgifter från USA är det uppenbart att det finns mer att göra. Främst rör det då fentanyl och syntetiska varianter av denna substans, som i dag svarar för nästan 90 procent av alla opioid-överdoser i USA. Simulerings-studier av fentanyl-överdoser visar att det behövs högre doser av naloxon formulerad i dagsaktuella beredningar, för att ge en behövlig effekt.

Nyligen lanserades ett FDA-godkänt preparat i USA som förutom högre halter av motgiftet naloxon ställer stora förväntningar. Det är utvecklad så att det effektivt kan motverka effekterna av de mest kraftfulla syntetiska opioiderna, som fentanyl och dess varianter. De tillgängliga nasala produkterna ses inte nå upp till den halt av naloxon som behövs för att blockera fentanylöverdoser. De flesta behöver ges mer än en gång för att hindra en fatal överdos. En fördubblad naloxonhalt tros kunna ge en påtaglig förbättring. 

Majoriteten av opioida dödsfall både i Sverige och i USA har inträffat i kombination med andra droger eller läkemedel, framförallt bensodiazepiner. Dessa läkemedel tas för att förstärka ruset men kan vara livshotande eftersom de även hämmar andningen men via andra mekanismer.

I USA talar man nu om den fjärde vågen av opioida dödsfall och då handlar det särskilt om fentanyl, kombinerat med metamfetamin eller kokain. Just nu larmas det i Amerika för en ny kombinationsdrog, Xylazin (eller Tranq) som avsevärt ökar risken vid överdosering. I Philadelphia i USA fann man att 90 procent av injektionssprutor med fentanyl hade opioiden kombinerad med Tranq, som alltså är en ketamin-lik substans.

Även om Tranq ännu inte dykt upp på marknaden i Sverige så finns det andra nytillkomna opioider att oroa sig för. I USA finns ”Grey death” som är en blandning av potenta opioider (t.ex nitazen, heroin eller varianter av fentanyl).

Även i Sverige har beslag gjorts av just Nitazen som är en stark opioid vilket understryker påskyndandet av förstärkta åtgärder mot såväl tillgänglighet som överdosering. Att vi Sverige i likhet med USA öppnar för effektivare beredningar av motgiftet naloxon måste ses som en fråga av högsta prioritet.

Fred Nyberg, professor e.m.
Senior rådgivare vid U-FOLD
Uppsala universitet

LÄS ÄVEN

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin