Bergquists grupp

Hjärna mot svart bakgrund. På ena hjärnhalvan har ytterhöljet skalats av. Inuti visas färgglada noder och kopplingar mellan dem. Även runtom hjärnan finns ett nätverk i glada färger.  

Klinisk kemi, endokrinologi och neurokemi

Med hjälp av avancerade analytiska verktyg såsom högupplösande separation och masspektrometri kan vi mäta förändringar i endogena (kroppsegna) substanser tidigt i en sjukdomsprocess. Dessa substanser kan användas för tidig diagnos, prognos och bidra till förståelsen av vad som inleder ett sjukdomsförlopp. Vår specialitet är analys av cerebrospinalvätska (ryggmärgsvätska) och dess kemiska sammansättning, men vi kan analysera alla typer av vävnader och kroppsvätskor med våra metoder.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin