Ukraina och Ryssland: Experter vid Uppsala universitet

Vid Uppsala universitet har vi många forskare som har forskning med anknytning till Ukraina och Ryssland, bland annat vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier, Institutionen för freds- och konfliktforskning, Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning – ett nationellt och tvärvetenskapligt forskningscenter med bl a kärnfysiker, institutionen för moderna språk, juridiska institutionen och statsvetenskapliga institutionen.

Listan kommer att fyllas på kontinuerligt. För brådskande frågor ring oss på presstjänsten 070-167 92 96

Generellt om Ryssland och Ukraina

Li Bennich-Björkman, skytteansk professor i vältalighet och statskunskap vid statsvetenskapliga institutionen samt professor vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES)

Stefan Hedlund, professor i öststatsforskning vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier

Claes Levinsson, prefekt för Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier

Ann-Mari Sätre, forskare vid institutet för Rysslands- och Eurasienstudier
Rysslandsexpert. Särskilt politisk ekonomi.

Martin Kragh, forskare vid institutet för Rysslands- och Eurasienstudier samt Utrikespolitiska institutet. Rysslandsexpert.

Igor Torbakov, forskare vid institutet för Rysslands- och Eurasienstudier. Historiker och expert på Ukraina.

Per Ekman, doktorand vid statsvetenskapliga institutionen. Expertis: Ukrainsk utrikes- och säkerhetspolitik, rysk utrikespolitik.

Maria Engström, professor i ryska vid institutionen för moderna språk. Expertis: Politisk ortodoxi, rysk minnespolitik, rysk messianism, radikal-konservativa ryska medier, rysk kultur- och idéhistoria, postsovjetisk rysk konservatism, ryska utopier och sovjetisk nostalgi.

Konflikter, fred och förhandling

Peter Wallensteen, professor i freds- och konfliktforskning

Isak Svensson, professor vid institutionen för freds- och konfliktforskning

Espen Geelmuyden Rod, forskare vid institutionen för freds- och konfliktforskning. Expertis: Diktaturer/autokratier (särskilt personalistiska diktatorer), Internet och sociala medier, propaganda, proteströrelser.

Sverker Finnström, docent vid institutionen för kulturantropologi och etnologi. Expertis: Småskaliga krig, gränskonflikter, civilbefolkning, globala krig. Ansvarig för institutionens nya kurs Culture and War/Kultur och krig som startar hösten 2022. Kursen tar upp bl a hur krig och väpnade konflikter både bryter ner livsvärldar och skapar nya.

Sten Hagberg, professor vid institutionen för kulturantropologi och etnologi. Expertis: Lokal konfliktlösning, etnicitet, lokalpolitik, demokrati, folklig kamp och säkerhet.

Mats Utas, professor vid institutionen för kulturantropologi och etnologi. Expertis: Småskaliga krig, etniska konflikter, rebellgrupper/miliser, återintegrering av soldater, informella maktstrukturer

Folkrätt och juridik

Inger Österdahl, professor i folkrätt vid juridiska institutionen

Rebecca Stern, professor i folkrätt vid juridiska institutionen. Expertis: Människor på flykt, migrationslagstiftning, asyl, överenskommelser om flyktingmottagning.

Olof Wilske, universitetslektor i konstitutionell rätt vid juridiska institutionen. Expertis: Svensk lag och rätt kring fredstida kriser, krig och krigsfara. Grundlagen. Vad regeringen, riksdagen och myndigheterna får och inte får göra. Värnplikt och totalförsvarsplikt.

Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt, juridiska institutionen. Expertis: Akademisk bojkott, sanktioner, akademisk frihet, demokrati, mänskliga rättigheter

Sanktioner, ekonomi för stater och privatpersoner

Daniel Spiro, biträdande universitetslektor och docent vid nationalekonomiska institutionen. Expertis: Svenska statens ekonomi, ekonomisk kompensation, energi/bränsle/oljepriser, energiberoende, oljeindustrin, elindustrin, klimat, sociala rörelser, protester, revolutioner.

Nils Gottfries, professor emeritus i nationalekonomi vid nationalekonomiska institutionen. Expertis: Makroekonomi, sanktioner mot Ryssland, hur påverkar de ekonomin i Ryssland, världen, Europa, Sverige och den enskilda medborgaren, behov av ekonomisk kompensation.

Anna Jonsson Cornell, professor i komparativ konstitutionell rätt, juridiska institutionen. Expertis: Akademisk bojkott, sanktioner, akademisk frihet, demokrati, mänskliga rättigheter.

Rysk energi

Mikael Höök, universitetslektor vid institutionen för geovetenskaper (Naturresurser och Hållbar utveckling). Expertis: Rysk olja, gas och kol samt tillgång/export av fossil energi.

Henrik Wachtmeister, postdoktor vid institutionen för geovetenskaper (Naturresurser och Hållbar utveckling). Expertis: Rysk olja- och gas, Europas energiförsörjning, energisäkerhet.

Information och källkritik i konflikter

Thomas Nygren, professor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Expertis: Källkritik, digital kompetens, expert i EU-kommissionens arbetsgrupp för digital litteracitet mot desinformation.

Michał Krzyżanowski, professor vid institutionen för informatik och media samt vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR). Expertis: Källkritik i media och politisk kommunikation i samband med hatretorik/hatspråk, diskriminering och högerpopulism i Central- och Östeuropa.

Kirill Filimonov, universitetsadjunkt vid institutionen för informatik och media. Expertis: Rysk media, alternativa och oppositionella medier, politisk aktivism

Kateryna Boyko, doktorand vid institutionen för informatik och media samt Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier. Expertis: Ukrainsk media, mediabevakning av krig, mediaaktivism, propaganda och informationskrigsföring.

Kärnvapenhot

Erik Melander, professor i freds- och konfliktforskning, föreståndare för Alva Myrdal-centrum för forskning om kärnvapennedrustning.

Alva Myrdal-centrums forskningsgrupp på Sipri Sibylle Bauer

Tekniska aspekter av kärnvapen, kärnvapenproblematiken i stort

Sophie Grape, institutionen för fysik och astronomi (tillämpad kärnfysik), forskare vid Alva Myrdal-centrum för forskning om kärnvapennedrustning. Expertis: Tekniska aspekter på icke-spridning av kärnvapen och framför allt kärnämneskontroll, ett kontrollsystem som syftar till att förhindra spridning av kärnvapen genom att avskräcka från missbruk av fredliga kärntekniska verksamheter.

Ane Håkansson, professor vid institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

Tjernobyl och strålsäkerheten

Peter Andersson, forskare vid Institutionen för fysik och astronomi. Har ett pågående forskningsprojekt i Tjernobyl och kan berätta om strålningen fungerar, hur reaktorerna skyddas, även reaktor 4, och vad som händer om man skadar eller förstör reaktorerna.

Kulturarv i väpnade konflikter

Elisabeth Schellekens Dammann, lärostolsprofessor i estetik vid filosofiska institutionen, leder forskarnätverket Kulturarv och etik i fred och konflikt

Mattias Legnér, professor vid konstvetenskapliga institutionen. Expertis: Kulturvård.

Krig och psykisk ohälsa

Filip Arnberg, programdirektör vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri. Expertis: Posttraumatisk stress (PTSD), oro.

Rakel Eklund, forskare och specialistsjuksköterska, kunskapscentrum för katastrofpsykiatri. Expertis: Hantera oro.

Emily Holmes, professor vid institutionen för psykologi. Expertis: Posttraumatisk stress (PTSD).

Människor på flykt

Rebecca Stern, professor i folkrätt vid juridiska institutionen. Expertis: Människor på flykt, migrationslagstiftning, asyl, överenskommelser om flyktingmottagning

Olof Åslund, gästprofessor i nationalekonomi och vetenskaplig ledare för Uppsala Immigration Lab, Nationalekonomiska institutionen. Expertis: Integration av flyktingar/integrationsinsatser, flyktingars etablering på arbetsmarknaden, arbetsmarknadsåtgärder för invandrade.

Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi vid nationalekonomiska institutionen och forskare vid Urban Lab. Expertis: Integration på bostads-och arbetsmarknaden

Migration och hälsa

Soorej Jose Puthoopparambil, lektor och forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. Expertis: Flyktingar och migranters hälsa.

E-post: soorej.jose@kbh.uu.se

Telefon: 070-4068369

Internationell mödra- och barnhälsovård vid Uppsala universitet har utsetts till WHO Collaborating Center för migration och hälsa.

Hur man pratar med barn om krig

Rakel Eklund, forskare och specialistsjuksköterska, kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

Anna Sarkadi, professor och specialistläkare i socialmedicin. Forskningsledare för forskargruppen CHAP – Child Health and Parenting

Anton Dahlberg, psykolog och forskare i socialmedicin vid forskargruppen CHAP – Child Health and Parenting

Karin Fängström, forskare i socialmedicin vid CHAP – Child Health and Parenting

Språkrelaterade frågor

Maria Engström, professor i ryska vid institutionen för moderna språk. Expertis: Språkpolitik i Ryssland och Ukraina.

Olena Jansson, doktorand i slaviska språk vid institutionen för moderna språk. Expertis: Ukrainska språket

Anastasia Makarova, docent i slaviska språk vid institutionen för moderna språk. Expertis: Modern ryska.

Karine Åkerman Sarkisian, fil. doktor i slaviska språk, institutionen för moderna språk. Expertis: Kontrastiva studier ryska–svenska, tidiga skandinaviska lånord i ryska näverbrev, det Bysantinska skriftliga arvet.

Går det att rättfärdiga krig?

Johanna Ohlsson, postdoktor vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier

Johanna Olsson var med i Filosofiska rummet 20 februari 2022 om att rättfärdiga krig. Går det att rättfärdiga krig, ur moraliska och etiska perspektiv.

Lyssna på Sveriges radios avsnitt Filosofiska rummet: Vad är ett rättfärdigt krig

Paralleller Ryssland och Kina

Sten Widmalm, professor vid statsvetenskapliga institutionen

Ortodoxa kyrkan, religion och medier

Caroline Hill, doktorand vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier, (engelska). Expertis: Religion, policyer och media i tidigare Sovjetstaterna, vilken roll som den ortodoxa kyrkan och kristna evangeliska grupper har spelat i medier och kulturen i Östeuropa och USA, och rysk organiserad brottslighet.

Alexander Pereswetoff-Morath, docent i slaviska språk vid institutionen för moderna språk. Expertis: Rysk och ukrainsk ortodoxi. Rysk och ukrainsk historia.

Kulturarv och idéhistoria

Alexander Pereswetoff-Morath, docent i slaviska språk vid institutionen för moderna språk. Expertis: Rysslands, Ukrainas och Belarus kulturella och historiska rötter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin