AMC för kärnvapen-nedrustning

I en alltmer osäker värld är risken för användandet av kärnvapen större än den har varit på länge. Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning (AMC) etablerades 2021 vid Uppsala universitet för att tillhandahålla utbildning, forskning och policystöd i frågor om nedrustning.

Läs mer om vår forskning

Forskningsfunktionen inom centret består av sex arbetsgrupper som samarbetar med internationella forskare för tvärvetenskapliga perspektiv kring olika aspekter av nedrustning.

Alva Myrdal centrum för kärnvapennedrustning

Vem var Alva Myrdal?

Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning (AMC) är döpt efter Alva Myrdal (1902–86) som föddes i Uppsala och senare studerade vid Uppsala universitet.

Alva Myrdal blev en internationellt erkänd nedrustningsförhandlare och tilldelades Nobels fredspris 1982 för sina insatser.

Senast uppdaterad: 2022-05-09