Om Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning

I en alltmer osäker värld är risken för användandet av kärnvapen större än den har varit på länge. Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning (AMC) etablerades 2021 vid Uppsala universitet för att tillhandahålla utbildning, forskning och policystöd i frågor om nedrustning.


AMC studerar hela nedrustningsprocessen; förutsättningar och hinder, förhandling och beslutsfattande samt implementation och verifikation.

AMC kombinerar insikter från olika discipliner så som freds- och konfliktforskning, tillämpad kärnfysik och internationell lag. I samarbete med andra intressenter sprider AMC kunskap om kärnvapennedrustning genom att anordna konferenser och workshops. AMC bidrar till allmän kännedom gällande frågor om nedrustning och till den allmänna debatten om utmaningar nedrustningsarbetet står inför.

 

Finansiering

Uppgiften att etablera det nationella kunskapscentret för kärnvapennedrustning gavs av Sveriges regering till Uppsala universitet efter utvärdering av Svenska Forskningsrådet i samråd med Strålsäkerhetsmyndigheten och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

AMC stöds av medel från den svenska statsbudgeten och Uppsala universitet.

 

AMC

AMC:s föreståndare

Erik Melander

Erik Melander är professor vid institutionen för freds- och konfliktforskning och föreståndare för Alva Myrdal-centrum för kärnvapennedrustning vid Uppsala universitet. Hans tidigare befattningar inkluderar föreståndare för Uppsala Conflict Data Program (UCDP); kärnfakultetsmedlem i Rotarys program för freds- och konfliktstudier, Chulalongkorn University, Thailand; Adjungerad forskningsprofessor vid Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies, Notre Dame University, USA; och gästande hedersforskare vid University of Natal, Sydafrika.

Erik Melanders forskningsintressen omfattar orsaker och dynamik i väpnade konflikter, fredsprocesser samt genus. Han har erfarenhet från forskningsfältarbete i Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Kenya, Ryssland, Sydafrika, Thailand och Jugoslaviska federationen. 1996 tjänstgjorde han som 2:e löjtnant vid de svenska fredsbevarande styrkorna i Bosnien-Hercegovina.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin