Ranunculus millefoliatus - sandsmörblomma, v 21 2023

Spanande spindel i smör som smält i solen

(Bild borttagen) På ett par ställen längs med muren nedanför kaféytan bredvid Tropiska växthuset blommar nu en smörblomma från sydligare nejder (i det här fallet mer specifikt från sydöstra Frankrike till Balkan, östra Medelhavsområdet och norra Afrika).

Själva blomman med sina kronblad blanka som av smält smör är lik blommorna hos inhemska smörblommor som back-, knöl-, lund-, maj- och vanlig smörblomma.

Veckans växt, sandsmörblomma Ranunculus millefoliatus, har grågröna finflikiga blad vilket ju både artepitetet och det äldre svenska namnet tusenbladsranunkel anspelar på.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin