Om de linneanska trädgårdarna

Botanik – historia – odling

Linnéträdgården och Botaniska trädgården är tillsammans Sveriges äldsta botaniska trädgård. Linnés Hammarby, Carl von Linnés sommarbostad är en unik 1700-talsmiljö och ett grönskande utflyktsmål söder om Uppsala.

I 350 år har de linneanska trädgårdarna kombinerat botanik och hortikultur till en skön och lärorik blandning. Det var här som Olof Rudbeck, Carl von Linné och Carl Peter Thunberg undervisade och bedrev sin forskning.

Vårt uppdrag

I de linneanska trädgårdarnas uppdrag ingår att presentera ett välskött och väl dokumenterat växtmaterial. På Linnés Hammarby och i Linnéträdgården är växterna en del av ett historiskt kulturarv. Trädgårdarna ska också vara platser för inspiration och rekreation. De är populära utflyktsmål för Uppsalabor och viktiga besöksmål för turister.

I Botaniska trädgården odlar vi framför allt växter för forskning och undervisning vid universitetets kurser och för aktiviteter riktade mot förskola och skola. Vi ska också bidra till att bevara biologisk mångfald.

Verksamheten vid de linneanska trädgårdarna

Organisation

Botaniska trädgården, Linnéträdgården och Linnés Hammarby utgör tillsammans Uppsala linneanska trädgårdar och är en del av Uppsala universitets musik och museer, en avdelning inom universitetsförvaltningen vid Uppsala universitet. Verksamheten drivs av Uppsala universitet med bidrag från Uppsala kommun.

De linneanska trädgårdarna har en rådgivande direktionsgrupp som består av representanter från Uppsala universitet och Uppsala kommun.

Uppsala universitet musik och museer

Till Uppsala universitets musik och museer hör förutom Uppsala linneanska trädgårdar också Evolutionsmuseet, Gustavianum, Kungliga Akademiska kapellet, Uppsala University Jazz Orchestra och flera körer.

Sveriges äldsta botaniska trädgård

Uppsala universitets botaniska trädgård är den äldsta botaniska trädgården i Sverige. Den anlades 1655 av universalgeniet Olof Rudbeck den äldre, professor i medicin och låg där Linnéträdgården ligger idag. Vid mitten av 1600-talet anlade Olof Rudbeck också den slottsträdgård som vid slutet av 1700-talet kom att bli dagens botaniska trädgård.

Trädgårdarna hade två storhetstider, en under Olof Rudbeck den äldre och en under Carl von Linné. I dag är även Carl von Linnés sommarbostad med omgivande trädgård och park en del av det linneanska arvet vid Uppsala universitet.

De linneanska trädgårdarnas historia

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin