Echinops bannaticus - blå bolltistel, v 30 2023

Svävande blå bollar

(Bild borttagen)

Intill det sydvästra hörnet av Tropiska växthuset blommar blå bolltistel Echinops bannaticus, en av drygt 120 arter bolltistlar (släktet Echinops) som alla har sina blommor samlade i taggiga bollar.

Den blå bolltisteln är en tacksam trädgårdsväxt som drar till sig mängder av bin och fjärilar. Nyligen konstaterades i en engelsk studie som mätte nektar-produktion i 225 olika blomväxter att den som producerade allra mest nektar var en bolltistel! Dessutom bildas rikligt med frö som fåglarna gärna äter om du låter blomställningarna stå kvar under vintern.

Blå bolltistel förekommer naturligt på Balkan. Hos oss hittar du den i perennplanteringen söder om Tropiska växthuset.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin