Lokaler

På EBC finns fyra föreläsningssalar och sex lärosalar. Samtliga föreläsningssalar har utrustning för videokonferens som även kan användas med Zoom.

Norbyvägen 14 - Huvudentrén

  • Ekmansalen
  • Friessalen
  • Lindahlsalen
  • Lärosal 1-3

Villavägen 9 - "Zoologisk institution"

  • Zootissalen

Norbyvägen 18C

  • Lärosal 4-6

Låsta entréer

De flesta entréerna och alla korridorer är låsta på EBC. Det behövs därför ett campuskort, antingen som student eller anställd.

Bokningar

Anställda och studentföreningar kan boka lokaler hos oss. Se mer information under respektive ingång.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin