Verksamheter på Evolutionsbiologiskt Centrum

Evolutionsbiologiskt centrum, EBC, bildades 1999 för att samla institutioner och verksamheter inom området Evolutionsbiologi. Samtidigt formades Evolutionsmuséet ur de tidigare naturhistoriska muséer vid universitetet.

Vid EBC sker forskning och utbildning inom ämnet Biologi. Evolutionsmuséet, biologibiblioteket och lunchrestaurangen är tillgängliga för allmänheten.

Institutioner

På EBC finns tre olika institutioner:

  • Institutionen för biologisk grundutbildning
  • Institutionen för Ekologi och Genetik
  • Institutionen för Organismbiologi

Institutionen för Biologisk Grundutbildning

Institutionen för Biologisk Grundutbildning (IBG) är den biologiska sektionens gemensamma organisation för grundutbildning inom biologi, bioteknik, bioinformatik och miljövetenskap.
Institutionen har ett antal utbildningsprogram och ansvarar även för kurser i biologi och naturvetenskap inom lärarprogrammet.

Läs mer om institutionen och dess utbildningar.

Institutionen för Ekologi och Genetik

Institutionen för ekologi och genetik bedriver forskning med ett fokus på punkten där ekologi, evolution och genomik möts. Samspelet mellan organismer och miljö studeras, många gånger genom en evolutionär lins.

Forskningsprogram

Institutionen har fyra forskningsprogram.

Institutionen för Organismbiologi

Institutionens inriktning är mot utvecklingsbiologi, systematik, evolution och fysiologi hos levande organismer.

Läs mer om forskningsprogrammen och aktuell forskning på deras hemsidor.

I institutionen ingår även SciLifeLab, ett samarbete mellan Karolinska institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Läs mer om SciLifeLabs forskning på EBC här:

Botaniska trädgården

Visste du att ...

den botaniska trädgården tillsammans med Linnéträdgården är Sveriges äldsta botaniska trädgård? De har funnits i 350 år och trädgårdarna har en variation av arter från stora delar av världen.

Vill du besöka Uppsalas botaniska trädgårdar?

Här hittar du mer information.

Liljor

Evolutionsmuseet

Vill du titta på Nordens största samling av äkta dinosaurieskelett?

Lär dig mer om människans evolution och titta på samlingen av mineraler och över 5000 utställda djur.

Klicka här för mer information.

Ratio 3-2 platshållare

Gustavianums historiska samlingar

Gustavianum har historiska samlingar som har byggts upp under lång tid. Dessa omfattar både arkeologiskt och kulturhistoriskt material och kommer från såväl utgrävningar som donationer.

Mer information om de historiska samlingarna finns här.

Ratio 3-2 platshållare

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin