Om centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR)

Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) vid Uppsala universitet bedriver, stödjer och samordnar bred, metodologiskt öppen och inkluderande mångvetenskaplig forskning om rasism, diskriminering och exkludering.

CEMFOR invigdes 2017 som ett resultat av Uppsala universitets satsning på profilområdena ”integration, rasism och diskriminering”. CEMFOR erbjuder seniora och juniora forskare såväl som forskarstuderande en dynamisk forskarmiljö som är gynnsam för teoretisk och metodologisk utveckling i områdena rasism, diskriminering och exkludering. Vår ambition är att främja individuella och kollektiva forskningsinitiativ, och att att stödja utbildningen av kommande generationer kritiska, mångvetenskapliga forskare intresserade av rasism, diskriminering och exkludering.

Den ledande tanken som styrt CEMFORs arbete under 2022-2024 är "uteslutandets politik”. Termen har tillåtit CEMFOR att täcka både de teman som föreskrivits av vårt uppdrag (rasism, diskriminering, integration), samt tillåtit oss att stärka vårt mångvetenskapliga och intersektionella arbete. Genom att fokusera på ”uteslutandets politik” har vi kunnat identifiera och studera inte bara skärningspunkter och överlappningar inom våra fokusområden, utan även hur rasism, diskriminering och integration relaterar till andra former uteslutningsprocesser. "Uteslutandets politik” har inte bara behandlats som "politiskt" i traditionell mening, utan även som innefattande sociala, individuella, kollektiva, historiska och nutida metoder att normalisera olika former av utanförskap i fält och institutioner som vanligtvis betraktas som åtskilda, såsom ekonomi, media, samhälle, utbildning och politik.

Beslut - Instruktion för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism

CEMFORs pelare

  1. Forskning
  2. Forskningssamarbete
  3. Kunskapsspridning
  4. Plattform för samarbete

Ledning

Våra forskare

FORSKARE

FORSKNINGSKOORDINATOR

  • Liz Marie Nilsen

DOKTORANDER

AFFILIERADE FORSKARE

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin