Styrelse

Ordförande

Ordinarie ledamöter

Doktorandrepresentanter
Doktorand Erika Boije (Teologiska institutionen)

Adjungerade
Claes Tängh Wrangel (Föreståndare CEMFOR)
Michał Krzyżanowski (Vetenskaplig ledare CEMFOR)

*Alla ordinarieledamöterna är utsedda av fakulteterna för en period av 3 år. Nuvarande mandatperioden för samtliga är 01/01-2022 - 31/12-2024. Doktorandrepresentanterna utses av doktorandnämneden för en period av 1 år.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin