SweDeliver formar framtiden inom läkemedelstillförsel

I juli invigdes SweDeliver – Sveriges första nationella kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel. Med nav vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet samarbetar akademi och industri för att med gemensam kraft flytta gränsen för utveckling av nya läkemedel.

(Bild borttagen) Christel Bergström leder arbetet vid SweDeliver

– SweDeliver har privilegiet att ta avstamp i en kreativ miljö med hängivna partners och ett välsmort vetenskapligt program. Att vi dessutom erhåller långsiktig finansiering från Vinnova ger oss allt vi behöver för att bedriva högkvalitativ forskning redan från start, konstaterar Christel Bergström, professor i molekylär galenisk farmaci och ledare av Sveriges nyinrättade kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel.

SweDeliver utgör en uppväxling av Swedish Drug Delivery Forum (SDDF), mötesplatsen för Uppsala universitets farmaceutiska fakultet och ett urval svenska läkemedelsföretag. Forumet initierades i syfte att ge akademi och industri en gemensam plattform för att med enad kraft befästa Sveriges redan framskjutna position inom läkemedelstillförsel. Arenan lanserades sommaren 2017 och etablerade sig snart som det dynamiska ekosystem upphovsmännen avsett.

– Forumet föregicks av många dedikerade samtal kring den centrala roll tillförsel och fysiologisk distribution spelar i utvecklingen av nya läkemedel. Vi förenades i en mission och ägnade år av minutiöst förarbete åt att forma den struktur vi behövde för att realisera vår målsättning: Världsledande forskning och effektivt industriellt nyttiggörande. Idag samverkar fakultet och företag vid tre parallella plattformar. Vi gör det med engagemang, tillit och är på god väg att överbrygga gapet mellan grundforskning och tillämpad utveckling, säger Göran Alderborn, professor i läkemedelsteknik och i tre år forumdirektör vid SDDF.

(Bild borttagen) Göran Alderborn, tidigare forumdirektör i SDDF

I SweDelivers absoluta kärna arbetar doktorander och postdocs med att lösa vetenskapliga utmaningar som definieras i dialog mellan kompetenscentrets partners. Här har de tillgång till teknik och handledning från framstående forskare inom både akademi och industri. Tillsammans utgör de en internationell konstellation som utför högkvalitativ forskning, samtidigt som de gjuter fundamenten till framtida ledande positioner inom den svenska life science-sektorn.

– Tillgång till kvalificerade medarbetare inom läkemedelstillförsel är avgörande för ett företag som AstraZeneca, vilket också var en starkt bidragande faktor till vårt engagemang i SDDF och nu SweDeliver. Idag ingår vi i en integrerad enhet där lovande forskare rör sig obehindrat mellan industri och akademi. Det är en remarkabel utveckling som jag är övertygad om kommer att generera nya kompetenser, företag och arbetstillfällen många år framöver, säger Mats Berglund, ordförande i SweDelivers styrelse och Vice President of ISEL, AstraZeneca.

Inom SweDeliver når konceptet ”vi” redan långt bortom det egna teamet. Här delas kunskap, infrastrukturer och kontakter som ingen enskild aktör kan erbjuda. I skärningspunkten mellan de många kompetenserna uppstår ständigt nya perspektiv och forskningsuppslag. Framgångarna passerar inte obemärkt i läkemedelsvärlden. Företag och fakulteter över hela norra Europa har uttryckt sitt intresse att ansluta, och i samband med övergången till nationellt kompetenscentrum utökades nätverket med förgreningar även i våra skandinaviska grannländer.

– Det är tillskott som ger oss utrymme att växa ytterligare. Både över nationsgränser, men också med en rad spännande satsningar som kommer att ta oss stora steg i rätt riktning. Just nu ser vi framåt med inspiration, självförtroende och en vision att SweDeliver ska lysa globalt. Inom fem år är jag övertygad om att vi är där, säger Christel Bergström.

FAKTA SWEDELIVER

  • SweDeliver är ett nationellt kompetenscentrum där forskning inom läkemedelstillförsel (drug delivery) står i centrum.
  • SweDeliver är ett interaktivt tvärsektoriellt samarbete mellan akademi och näringsliv.
  • Uppsala universitets farmaceutiska fakultet utgör SweDelivers akademiska nav.
  • SweDeliver delfinansieras av Vinnova med 33 945 000 kronor till och med år 2024.

Mer information

Kontakt

(Bild borttagen) Christel Bergström, Uppsala universitet
mail  Christel.Bergstrom@farmaci.uu.se
tfn  018-471 4118

text: Magnus Alsne, photo: Mikael Wallerstedt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin