Om SweDeliver

Det här är SweDeliver

SweDeliver är ett världsledande forsknings- och kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel. Många av de nya molekyler som tas fram inom läkemedelsutveckling är biologiska föreningar som proteiner, peptider och RNA. Dessa uppvisar emellertid dålig löslighet, membranpermeabilitet och låg biotillgänglighet, vilket medför stora utmaningar beträffande läkemedelstillförsel vid utvecklingen av nya behandlingar.

SweDeliver möter dessa utmaningar med tvärvetenskapligt samarbete mellan akademi och industri med ekonomiskt stöd från Vinnova. Farmaceutiska fakulteten vid Uppsala universitet är centrets akademiska nav, med 17 industripartners som tillför expertis, infrastruktur samt industriella perspektiv och behov inom SweDelivers tre centrala forskningsområden: Parenteral, Oral och Pulmonär läkemedelstillförsel.

Forskningen kommer att leda till utveckling av nya och förbättrade läkemedelsbehandlingar med hänsyn till både resultat och patientsäkerhet. SweDeliver kommer också att stödja den starka forskningsmiljö, liksom det ekosystem, som omger fältet läkemedelstillförsel i de nordiska länderna.

SweDeliver partner logos

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin