Styrelse och Vetenskapligt råd

Möt SweDelivers Styrelse och Vetenskapliga råd där vi förenar ett urval ledande experter från svensk och internationell akademi och industri.

SweDeliver styrelse

Styrelse

Bertil Abrahamsson, AstraZeneca R&D Mölndal (ordförande)
Caroline Aerts Janssen, Pharmaceutica
Susanne Bredenberg, Emplicure
Mathias Hallberg, Uppsala universitet
Mikael Hedeland, Uppsala universitet
Lena Friberg, Uppsala universitet
Helena Nicklasson, Ferring Pharmaceuticals

Vetenskapligt råd

Professor Debora Berti, University of Florence, Italien
Professor David Brayden, University College Dublin, Irland
Professor Martin Kuentz, University of Applied Sciences and Arts Northwestern Schweiz
Professor Clare Strachan, University of Helsinki, Finland

Kontakta SweDeliver

Centrumledare
Professor Christel Bergström
institutionen för farmaci, Uppsala universitet

Biträdande Centrumledare
Universitetslektor Alexandra Teleki
institutionen för farmaci, Uppsala universitet

Projektkoordinator
Caroline Fronczak Alvebratt
Institutionen för farmaci, Uppsala universitet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin