Röster om SweDeliver

SweDelivers nätverk och forskningsprogram utgör idag en dynamisk plattform. Listan över personer som är inblandade är omfattande. Här presenterar vi några röster om vår verksamhet.

Röster om SweDeliver

Fredrik Frejd, Affibody AB:

– Sverige förfogar över såväl tradition som kompetens att bygga vidare på inom läkemedelsfältet, men ska vi förmå maximera nyttan av våra styrkor måste vi samverka. Genom att förena akademins och industrins många förmågor kan vi med bas i grundforskning nå långt både i fråga om vad vårdtagarna vill och vad som verkligen fungerar, och här fyller SweDeliver en stor och värdefull funktion.

Idag interagerar vi i regelbundna diskussionsforum, utvecklar idéer till nya forskningsprojekt och söker gemensamma anslag. Därmed utgör SweDeliver för mig precis den pusselbit vi saknade då vi en gång började skissa på en gemensam arena där industri och akademi med förenad kraft utvecklar svensk läkemedelstillförsel.

Vi befinner oss alltjämt i ett tidigt skede av SweDeliver, men jag ser redan nu hur vi vid Affibody tillför både erfarenhet, unika data och stimulans till dialog om tillförsel av proteinläkemedel, samtidigt som vi etablerar ett stort och brett nätverk inom universitet och industri där vi vet var vi kan hitta svar på våra frågor!

Fredrik Frejd
Forskningschef, Affibody AB

Mats Berglund, AstraZeneca

– För mig kännetecknades SweDelivers föregångare Swedish Drug Delivery Forum av engagemang, positiva attityder och en gemensam ansträngning att bidra till allas bästa. Vi bestämde oss tidigt för att vi ville skapa ett ekosystem med öppna dörrar. Där alla partners har samma ansvar och förmåner. Där vi banar väg för excellent forskning och gör all ny kunskap offentligt tillgänglig för alla att använda.

Med en mycket skicklig facilitator i Uppsala universitets farmaceutiska fakultet har vi verkligen kommit att betrakta varandra som partners. Betydande vetenskapliga framsteg uppnås på alla plattformar och vi ser nu frukterna av vårt arbete: Talangfulla unga forskare gör sig redo att spela centrala roller i Sveriges framtida läkemedelsindustri och högkvalitativa vetenskapliga artiklar publiceras som kommer att stärka vår nations internationellt framstående position inom läkemedelsleverans.

Idag bildar vi en enhet som vi alla drar nytta av, oavsett individuella behov. Nu fortsätter vi vår rörelse framåt som SweDeliver. För mig är det ett naturligt steg vidare där vi kommer att utveckla vår skapelse till perfektion.

Mats Berglund
ISEL, vice vd, AstraZeneca
Tidigare ordförande, SweDeliver

Susanne Bredenberg, Emplicure

– Som litet bolag i läkemedelsbranschen behöver Emplicure starka nätverk för att bedriva forskning och utveckling, och vår medverkan i SweDeliver ger oss tillgång till både värdefulla kontakter och ny kunskap. Upplägget passar vår redan starka tradition av samverkan mellan industri och akademi. Själv doktorerade jag vid Uppsala universitets farmaceutiska fakultet innan jag tog steget till Orexo. Med åren har jag samlat bred erfarenhet längs en yrkesbana som omfattat flera olika roller inom läkemedelsutveckling.

Som en av tre ledare för SweDelivers arbetspaket Utbildning och karriärutveckling vill jag bidra till att vidga centrets juniora forskares vyer inom Life Science. Via bland annat mentorsprogram och interdisciplinära workshops hoppas vi inspirera och öppna nätverk som når bortom deras egen närmaste vetenskapliga sfär.

Jag upplever att vi är på väg att skapa en effektiv mix av aktiviteter i arbetspaketet, och adderat med den nyfikenhet och drivkraft som präglar centrets doktorander och postdoktorander vet jag redan nu att mitt engagemang i arbetspaketet kommer att vara utvecklande även för mig.

Susanne Bredenberg
vd, Emplicure
Co-Ledare, Arbetspaket Utbildning och karriärutveckling
Styrelseledamot, SweDeliver

Jesper Lind, Orexo AB

– För mig symboliserar SweDeliver framtidstro och en beslutsamhet att skapa vinn-vinn-situationer för alla deltagare. Ta till exempel Orexo där jag arbetar, en relativt liten aktör inom läkemedelsområdet som investerar betydande ansträngningar i SweDeliver för allmänhetens bästa. Visst strävar vi efter att stärka vårt eget företag i syfte att utveckla bättre läkemedel för patienter, men mer än så vill vi bidra till de helt avgörande utmaningarna läkemedelstillförsel. Det här är en oumbärlig aspekt i utvecklingen av nya läkemedel.

Med ökad kunskap inom detta fält kommer läkemedelsindustrin att skapa bättre produkter, fler jobb och stora ekonomiska intäkter för Sverige. Arbetet som utförs här har verkligen hjälpt vår sak: Vinnova inser nu vikten av läkemedelstillförsel. Vi ser morgondagens ledande forskare tillhandahålla nya metoder av hög relevans. Och ja, Orexos kompetens har förbättrats och vårt nätverk har utvidgats avsevärt på grund av vårt samarbete i forumet.

Jag tror att den kunskap som genereras här inom snar framtid kommer att hjälpa oss att lösa utmaningar på en helt ny nivå. Uttrycket ”helheten är större än summan av dess delar” känns väldigt passande.

Jesper Lind
Senior rådgivare, Orexo AB

Eva Sjökvist Saers, Swelife

– Att skapa en arena som förenar Uppsala universitets farmaceutiska fakultet med ett urval av våra ledande läkemedelsföretag har på kort tid gett oss det verktyg vi behöver för att fortsätta utvecklingen av en levande svensk life science-sektor.

Redan i SweDelivers föregångare: Swedish Drug Delivery Forum sträckte sig konceptet ”vi” långt bortom den enskilda organisationen. Idag utgör vi en stor och vital del av ett vetenskapligt fält av hög relevans. Och vi delar inte bara utmaningar. Vi delar kunskap, nätverk och infrastrukturer. Tillsammans skapar vi de perspektiv som är nödvändiga för att identifiera nya möjligheter. Tillsammans tydliggör vi för politiker och myndigheter vilka områden som är i behov av investeringar och ny forskning. Framför allt delar vi de framsteg vi gör. Dels i form av vetenskapliga framgångar, dels i form av framtida kompetens.

Dessa värden kommer att säkerställa Sveriges starka position inom läkemedelstillförsel och fortsatta attraktionskraft gentemot multinationella företag som ett konkurrenskraftigt land att bedriva forskning, utveckling och verksamhet i.

Eva Sjökvist Saers
Tidigare VD för APL, ordförande för Swelife
Ledamot av SDDF: s styrkommitté 2017–2019

Kontakta SweDeliver

Centrumledare
Professor Christel Bergström
institutionen för farmaci, Uppsala universitet

Biträdande Centrumledare
Universitetslektor Alexandra Teleki
institutionen för farmaci, Uppsala universitet

Projektkoordinator
Caroline Fronczak Alvebratt
Institutionen för farmaci, Uppsala universitet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin