Samverkan vid SweDeliver

SweDelivers industripartners representerar ett brett spektrum av svenska och internationella företag som alla bidrar med bred vetenskaplig och industriell kompetens samt erfarenheter av stor vikt för vår verksamhet.

Kontakta SweDeliver

Centrumledare
Professor Christel Bergström
institutionen för farmaci, Uppsala universitet

Biträdande Centrumledare
Universitetslektor Alexandra Teleki
institutionen för farmaci, Uppsala universitet

Projektkoordinator
Caroline Fronczak Alvebratt
Institutionen för farmaci, Uppsala universitet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin