Stor efterfrågan på expertstöd inom ADME-profilering

Med högkvalitativa ADME-profileringar ger UDOPP Sveriges läkemedelsforskare svar på om deras molekyler är redo för steget vidare till djurstudier. Plattformen har banat väg för en lång rad toppnoterade publiceringar och nya företag, men nu identifierar teamet framtida utmaningar.

(Bild borttagen) UDOPP kombinerar väletablerad teknologi i kombination med den senaste forskningen

Av de många miljoner molekyler som den farmaceutiska forskningen prövar klarar ytterst få den långa resan till godkänt läkemedel. Ju tidigare dess potential att nå marknaden fastställs, desto mer effektivt kan de vetenskapliga resurserna nyttjas. I avsikt att hjälpa landets forskare identifiera kandidater av optimal kvalitet, lanserade Per Artursson, professor vid Farmaceutiska fakulteten, år 2009 UDOPP – Uppsala University Drug Optimization and Pharmaceutical Profiling Platform. Idag tillhör plattformen fältets främsta med omfattande efterfrågan på sina tjänster.

(Bild borttagen) Pawel Baranczewski, UDOPP

– Vi erbjuder komplett projektstöd vid ADME-profilering av potentiella läkemedelskandidater, det vill säga förmodad absorption, distribution, metabolism och exkretion i kroppen. Vi utför screening med in vitro-modeller och tar fram experimentella data där löslighet, permeabilitet och metabolisk stabilitet hos substansen är vanligt förekommande, men genomför också mer komplexa studier. Vi tillhandahåller även expertis vid optimering av ADME-egenskaper samt längs substansens fortsatta väg mot patient och behandling, säger Pawel Baranczewski som leder arbetet vid plattformen.

UDOPP är sedan 2014 integrerad i SciLifeLabs Drug Discovery and Development Platform (DDD). Kopplingen har medfört ett ökat fokus på akademisk läkemedelsutveckling, och idag är över 90 procent av UDOPPs uppdragsgivare hemmahörande vid svenska universitet. Varje år beviljas upp till 15 projekt stöd vid plattformen och det är en service som genererar stora värden. Till dags dato har verksamheten spelat en central roll vid flera toppnoterade publiceringar liksom för grundandet av en rad framgångsrika företag.

(Bild borttagen) Richard Svensson, UDOPP

– Många svenska forskarteam har spetskunskap inom läkemedelmodellering, men utan rätt data är risken för kostsamma felbedömningar påtaglig. Sedan tidigt 1990-tal har vårt land förlorat viktig mark inom utveckling och export av läkemedel. Parallellt blir tillgången till kompetens inom ADME-profilering allt mer begränsad, och för mig är kopplingen uppenbar, säger Richard Svensson, projektledare vid UDOPP.

Idag ges endast ett fåtal kurser i ADME-profilering, vilket gör tillflödet av ny kompetens i princip obefintligt. Teamet vid UDOPP lär själva upp nya medarbetare, erbjuder gästföreläsningar i mån av tid och välkomnade – till pandemin satte punkt – examensarbetare. Men trots hög ambitionsnivå är Pawel och Richard tydliga med att deras insatser inte är tillräckliga för att täcka landets snabbt växande behov.

– Det förs diskussioner om att skapa en doktorandkurs med fokus på ADME-profilering, vilket sannolikt skulle ge svensk läkemedelsutveckling helt nya förutsättningar. Själva expanderar vi i den takt våra yttre ramar tillåter och fortsätter vårt arbete inom SciLifeLabs paraply och olika EU-projekt. Vi ser också fram emot en fortsatt central roll i ADME-områdets intensiva utveckling, och förbereder flera pilotstudier med fokus på biologiska läkemedel och oligonukleotider i vilka vi kommer att hjälpa Sveriges akademiker och industri att välja ut de mest lovande läkemedelskandidaterna.

FAKTA UDOPP

  • Är en lokal plattform vid Uppsala universitets Institution för farmaci, och national ADME infrastruktur inom SciLifeLab DDD.
  • Ger ADME-, bioanalys- och farmakokinetikstöd till akademiska forskare, bioteknologi- och större läkemedelsbolag.
  • Bidrar till läkemedelsupptäcktsprojekt för små molekyler, biologiska läkemedel, oligonukleotider och protein degraders.
  • Kombinerar väletablerad teknologi med den senaste forskningen med regulatorisk kvalitet för att hjälpa prekliniska projekt optimera sina serier och få ut läkemedelskandidater av högsta kvalitet.
  • Tillför värde till alla steg av farmaceutisk och ADME-relaterad forskning och ökar därmed antalet framgångsrika läkemedelskandidater som kan lanseras på marknaden.

MER INFORMATION

KONTAKT

(Bild borttagen) Pawel Baranczewski
Chef, UDOPP
pawel.baranczewski@farmaci.uu.se

(Bild borttagen) Richard Svensson
Projektledare, UDOPP
richard.svensson@farmaci.uu.se

text: Magnus Alsne, foto: Mikael Wallerstedt, UDOPP

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin