Forskning vid SWEDESD

SWEDESD initierar, utför och kommunicerar forskning med fokus på transformativt lärande och implementering av evidensbaserad kunskap. Med fokus på global hälsa och hållbarhet applicerar forskare från Swedesd innovativa strategier och samskapar kunskap för att navigera olösliga och komplexa problem och utmaningar. Forskningsinsatserna syftar till ökad jämikhet och rättvisa och tar upp frågor om utsatthet och marginalisering. Forskningsprojekten sträcker sig från individuell till planetär hälsa, genom en tvärvetenskaplig ansats engagerar vi forskare från alla vetenskapsområden likväl som samhällsaktörer bortom akademin.

Forskningsområden

Forskningsprojekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin