MICADAS för kol-14-dateringar

MICADAS är det viktigaste verktyget för vår verksamhet inom kol-14-datering. Denna mycket kompakta tandemaccelerator är särskilt utvecklad för mycket noggrann acceleratormasspektrometri av kolisotoperna 12, 13 och 14. Vi mäter rutinmässigt prover som är så gamla som 48 000 år med den.

Jonkällan är utrustad med en helt automatiserad provväxlare med plats för 40 prover och tillåter både fasta (grafit) och gasformiga prover. Tre separata detektorer mäter strömmarna av kol-12, kol-13 och uppbrutna molekyler efter acceleration och masseparation. Kol-12 mäts även före accelerationssteget. Antalet kol-14-atomer mäts med en gasjonisationsdetektor.

MICADAS används för ett stort antal olika tillämpningar. Arkeologi, geologi, biologi och medicin är bara några av de områden som vi regelbundet tillhandahåller analyser för.

En man står bredvid en MICADAS-accelerator och ser ut att titta in i en av dess kammare. Acceleratorn är en U-formad uppställning av vakuumkammare ovanpå skåp. Dess tydligaste kännetecken är en grön magnet i ett av hörnen.

  • Cesiumsputterjonkälla för produktion av negativa joner från prover.
  • Magnetisk spektrometer innan acceleration.
  • Accelerationsenhet med 200 kV terminalspänning och heliumgasstripper.
  • Högenergimagnet för massavskiljning.
  • Låg energiförbrukning tack vare permanentmagneter och kompakt design.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin