Mikael Olsson

Short presentation

As BMC's environmental chemist, I have an advisory function within external and internal environmental issues, primarily towards the departments within the BMC's campus, but if necessary, I am also helpful to other campuses departments.
In more detail, I handle the BMC campus managements information and education, investigations and government contacts in the following areas:

 • Environmental issues
 • Occupational health & safety
 • Chemical & laboratory safety
 • Fire prevention
 • Waste issues

Keywords

 • avfall
 • doughnut economics
 • hållbar utveckling
 • klimatmål
 • källsortering
 • miljörevisor
 • recycling
 • sustainable development
 • waste

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

NUVARANDE TJÄNST

Ger löpande råd inom externa och interna miljöfrågor, inköpsfrågor/-strategi/LOU, lokalfrågor till forsknings- och utbildningsverksamheten på BMC, Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö, Enheten för upphandling och inköp, Lokalprojektenheten, Lokalvårdsenheten och vid behov andra intendenturområden och dess institutioner.

I mer detalj hanterar jag information och utbildningar, utredningar och myndighetskontakter inom områdena:

 • Miljöfrågor
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Kemikaliesäkerhet/laboratoriesäkerhet
 • Brandskyddsarbete/brandfarlig vara
 • Avfallshantering

I det egna arbetet:

 • Hanterar Raindance – Konterar egna fakturor.
 • Hanterar och driver flera enhetsytor/grupper på MP med löpande info till BMC:s institutioner på svenska/engelska.
 • Hanterar och driver Studiumkurser.
 • Hanterar och driver formulär i MedfarmDoITs KURT.
 • Informatör i miljö- och säkerhetsfrågor med egna webbsidor.

BIOGRAFI

Jag har goda kunskaper från privata, kommunala som statliga arbetsgivare och vill här försöka redogöra för de erfarenheter jag därför skaffat mig genom åren.

Jag har arbetat som chef med personalansvar på Uppsala kommun, SAKAB och Laxspan.

I samtliga tjänster har jag verkat som servicegivare. Ansvarsområden jag vill poängtera är planering och genomförande av tjänsteproduktion inklusive intäktsberäkning av försäljning från tjänster liksom material. Detta främst på Uppsala kommun, Ragnsells AB, Energi & Miljökonsult och SAKAB.

Härifrån anser mig ha fått god erfarenhet från upphandling och inköp av material och tjänster. Givetvis har leverantörsbedömning varit en naturlig del i det arbetet.

Ekonomifrågor är en naturlig del i mina arbeten, då jag självständigt varit den eller bland de på tjänstestället som använt de administrativa system som respektive arbetsgivare innehaft.

Därför tycker jag mig kunna sägas vara en van användare av elektroniska offert- och faktureringssystem med erfarenhet från exempelvis SAKAB, Uppsala kommun och nu Uppsala universitet där jag arbetar i Raindanceportalen. Naturligtvis hanterar jag Primulasystemet också.

På Uppsala kommun, SAKAB och Laxspan var jag direkt involverad i, och på de två förstnämnda tjänsterna ansvarig för, arbetsplatsens lokal- och anläggningsfrågor och därmed ansvarig för drift- och underhållskostnaderna för dessa liksom ansvarig för de fordon som användes.

Förutom i mina tjänster så kan jag som rörmokarson, med otaliga timmar bakom mig i min fars olika byggprojekt på villa och torp genom åren, anse mig kunna sägas ha en ganska hyfsad teknisk-praktisk bakgrund.

Jag har alltid varit intresserad av och nyfiken på IT-tekniken och dess möjligheter. Jag anser mig vara tekniskt kunnig i det området. Intresset har fört mig in på att "fuska lite" med egna privata hemsidor och i min nuvarande tjänst ansvara för en egen sida på BMC intendenturens intranät.

Jag påstår mig alltid varit drivande i informationsspridningens förbättringsarbete, med förkärlek för användning av elektroniska hjälpmedel.

Mitt rättesnöre under min karriär har varit att visa respekt för, och verka för, ett bättre skydd för människa och miljö, eftersom vi har bara ett liv, en värld, en chans att göra rätt.

Jag känner mig därför djupt engagemang i fysiska som psykosociala arbetsmiljöfrågor sedan många år tillbaka och har därför intresserat mig hårt i SAM-frågor liksom SBA-frågor på varje arbetsplats.

Mitt engagemang har lett till att jag tidigare haft förtroendet att verka som biträdande huvudskyddsombud på BMC. Dessutom har min arbetsgivare gett mig uppdraget som brandskyddskontrollant och aktiv medverkan i planeringen av den kommande utrymningsövningen på BMC.

Kvalitetssystem är en annan fråga som jag vurmar starkt för, och ärligen tror på möjligheten till ett sådan på stora delar av Uppsala universitet. På Laxspan och SAKAB medverkade jag till att införa kvalitetssystem enligt ISO-standard och på Svenska Rayon arbetade vi kontinuerligt efter nationella som internationella standardmetoder med krav på tredjeparts besiktning.

Som person har jag alltid känt mig omtyckt och respekterad och inte sällan varit den som kollegor och personal samtalat med utöver rena tjänsteärenden. Jag anser därför mig ha goda sociala egenskaper och tror att jag är en lättsam person att umgås med.

Trots mitt CV har jag inte arbetat som renodlad kemist sedan 1993. Att jag har fler strängar på min lyra än kemi tycker jag visas bra av ovan redogörelse och även när man läser in sista delen i min examenstitel på engelska som är "MSc in chemical and administrative science".

Vad jag vill säga är att jag inte ser mig främst som kemist utan hellre vill kalla mig generalist, som kan lite av mycket snarare än mycket av lite, och backar inte ur vid nya uppgifter.

Mikael Olsson

Mikael Olsson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin