AnnaKarin Kriström

Education coordinator at Department of Game Design

Telephone:
+46 18 471 82 55
Mobile phone:
+46 73 461 81 74, +46 498 10 82 55
E-mail:
annakarin.kristrom@speldesign.uu.se
Visiting address:
Strandgatan 1b (Residenset)
621 57 VISBY
Postal address:
Uppsala universitet, Campus Gotland
62167 Visby

Short presentation

From October 1 2021, I will be working at the Department of Game Design in Visby (Campus Gotland)

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Arbetsuppgifter vid Institutionen för speldesign.

Kursadministration

Administrativ service till studenter och lärare, så som:

  • Kursregistrering
  • Reservantagning
  • Diarieföring av studentärenden, exempelvis studieuppehåll, avbrott på program, individuella studieplaner
  • Uppdatering av institutionens kursutbud i universitetets utbildningsdatabas

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Doktorsexamen i Litteraturvetenskap år 2006. Numera ej aktiv som forskare.

Publications

Recent publications

All publications

Books

Chapters

AnnaKarin Kriström

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin