David Naylor

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är samordnare för webbredaktionen vid kommunikationsavdelningen och huvudredaktör för universitetets externa webb.

Har du frågor om webben? Skicka dessa till webbredaktionen@uu.se så får du snabbare hjälp än om du mejlar mig personligen.

Keywords

  • externwebb
  • webbredaktionen
  • webbredaktör

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin