Anna Backeryd Lindström

Finance Officer at Institutionen för ekologi och genetik

Telephone:
+46 18 471 28 00
Mobile phone:
+46 72 999 91 15
E-mail:
anna.backeryd.lindstrom@ebc.uu.se
Visiting address:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC
Norbyvägen 18 D
Postal address:
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin