Ulrika Boschloo Kagg

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar med att uppdatera, förbättra och utveckla innehåll på universitetets externa webbplats. En viktig del i det är att kolla att vi uppfyller direktivet om tillgänglighet.

För mig är det väldigt viktigt att ha besökarna i fokus när jag jobbar. Det är de som ska ha nytta av det vi gör på webben.

Ulrika Boschloo Kagg

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin