Emma Laurin

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Education

E-mail:
emma.laurin@edu.uu.se
Visiting address:
Von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är FD och lektor i utbildningssociologi vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Mina forskningsintressen är sociala gruppers utbildningsstrategier, elever med långvarig skolfrånvaro och betydelsen av neuropsykiatriska diagnoser i skolan.

Jag tillhör forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC), undervisar framförallt i utbildningssociologi och är koordinator för forskarskolan Skola, sport, skärm.

Research

CURRENTLY WORKING ON THE FOLLOWING PROJECTS:

Student Health as a Market - commercialisation, cooperation and consequences
Participants: Joakim Lindgren (Pl) Linda Rönnberg, Malin Benerdal
Funding body: Swedish Research Council
Duration: 2023-2025

The rise of integration: A historical institutionalist analysis of the emergence of the paradigm of integration in Sweden
Participants: Anne Berg (Pl) Johanna Ringarp
Funding body: Swedish Research Council
Duration: 2022-2024

Throughput at the teacher education program
Participants: Ida Lidegran, Lisa Backman
Funding body: Uppsala university
Duration: 2022

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Conferences

Reports

Emma Laurin

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin