David Dellstig

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskare och lärare vid Ekonomisk-historiska institutionen. Forskar om marknader för vetenskapliga publikationer.

David Dellstig

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin