Maria Brandt

Finance Officer at Institutionen för elektroteknik; Administration och service

Telephone:
+46 18 471 30 11
E-mail:
maria.brandt@angstrom.uu.se
Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 65
751 03 Uppsala

Finance Officer at Institutionen för elektroteknik; Fasta tillståndets elektronik

E-mail:
maria.brandt@angstrom.uu.se
Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
75237 UPPSALA
Postal address:
Box 65
751 03 UPPSALA
Maria Brandt

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin