Fatemeh Johari

Postdoctoral position at Konstvetenskapliga institutionen; Kulturvård

Mobile phone:
+46 70 167 92 62
E-mail:
fatemeh.johari@konstvet.uu.se
Visiting address:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
SE-752 37 Uppsala
Sweden
Postal address:
Box 169
SE-751 04 Uppsala
Sweden

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Conferences

Fatemeh Johari

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin