Dmytro Volin

Senior Lecturer/Associate Professor at Institutionen för fysik och astronomi; Teoretisk fysik

E-mail:
dmytro.volin@physics.uu.se
Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postal address:
Box 516
751 20 UPPSALA

Senior Lecturer/Associate Professor at Matematiska institutionen; Centrum för geometri och fysik

Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postal address:
Box 480
751 06 UPPSALA

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin