Petter Ingemarsson

PhD student at Department of social work; Doctoral Students

E-mail:
petter.ingemarsson@uu.se
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postal address:
Box 624
751 26 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Petter Ingemarsson är doktorand vid Institutionen för socialt arbete. Hans avhandlingsarbete handlar om hur olika sociala fenomen har konstruerats och etablerats som sociala problem i Sverige med fokus på sk. claims-making activities. Med influenser från kritisk diskursanalys kommer supporterkultur, våldsbejakande extremism och s.k. gängkriminalitet analyseras inom olika fält (kunskap, politik och praktik) på en diskursiv nivå.

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin