Nadia Lovell

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Nadia Lovell är gästande Universitetslektor i kulturantropologi, med specialisering i genusforskning, medicinsk antropologi och etnicitet och nationalism. Hennes geografiska fältstudier har genomförts i västra Afrika och Kuba. Hon arbetar sedan många år på frågor om religion och migrationer, med specifikt fokus på Voodoo och dess transformation i migratoriska processer.

Nadia Lovell

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin