Lauren Richter

PhD student at Institutionen för informatik och media

E-mail:
lauren.richter@im.uu.se
Visiting address:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postal address:
Box 513
751 20 UPPSALA
Lauren Richter

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin