Harisa Hasic

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Ekonom

Ansvarig för följande program:

Fysikalisk kemi 13920

Budget, Prognos, Finansiella analyser, Månadsstängning, Ekonomisk rapportering och Bokslut.

Reseräkningar, kund- och leverantörsfakturor, SL & UL kort

Verksamhetsstöd

Fakturor, reseräkningar, SL &UL kort.

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin