Bernice Wiberg

Researcher at Institutionen för medicinska vetenskaper; Klinisk epidemiologi

Telephone:
+46 18 611 43 38
Mobile phone:
+46 70 996 13 75
E-mail:
Bernice.Wiberg@medsci.uu.se
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA

Associated Researcher at Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Klinisk geriatrik

Mobile phone:
+46 70 996 13 75
E-mail:
bernice.wiberg@pubcare.uu.se
Visiting address:
Husargatan 3, BMC
751 22 Uppsala
Postal address:
Husargatan 3, BMC, Box 564
751 22 UPPSALA

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin