Barbro Bornsäter

Librarian at University Library; Scholarly Communications Division

Telephone:
+46 18 471 53 34
Mobile phone:
+46 73 469 78 75
E-mail:
barbro.bornsater@ub.uu.se
Visiting address:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postal address:
Box 510
751 20 UPPSALA
ORCID:
0000-0002-9223-4394

Short presentation

I am working to strengthen and further develop the library's outreach support in publishing issues and open science as well as with research data support. The job involves many contacts and collaborations with various actors within the universitie and I have a great interest in issues of open science, research data management and helping researchers to make their research and their research data available.

Keywords

  • publiceringens infrastruktur
  • publiceringsfrågor
  • utåtriktad verksamhet
  • öppen data
  • öppen vetenskap

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Januari 2023 - Bibliotekarie vid avdelningen för vetenskaplig kommunikation, Uppsala universitetsbibliotek.

Juni 2022 - December 2022 - Forskningsdatarådgivare på Riksantikvarieämbetet

Juni 2022 - Masterexamen, Biblioteks- informationsvetenskap

2013-2020 - Butikschef och sverigechef på Lush cosmetics

2008-2013 - Doktorand på Institutionen för organismbiologi, Uppsala universitet. Ej disputerad.

2008 - Fil. mag. Historisk geologi och paleontologi

Publications

Recent publications

All publications

Conferences

Other

Barbro Bornsäter

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin