Gry Hulsart Billström

Tutor adviser at Institutionen för materialvetenskap; Medicinsk teknik

Mobile phone:
+46 70 262 12 34
Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postal address:
Box 35
751 03 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Du kan hitta mer information om vår forskning på Translational Imaging.

Keywords

  • biological responses
  • biomaterials
  • in vivo imaging
  • orthopaedics
  • regenerative medicine
  • translational research

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Conferences

Gry Hulsart  Billström

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin