Staffan Emrén

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Arbetar huvudsakligen som projektledare vid IT-avdelningen på Uppsala universitet.

  • Jag arbetar med överlämningen av e-tentamen vid Uppsala universitet från projekt till förvaltning
  • Jag arbetar med överlämningen av eduPrint från projekt till förvaltning
  • Jag arbetar med några avdelningsinterna projekt och uppdrag
  • Jag arbetar även en del med avrops- och upphandlingsärenden

Staffan Emrén

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin