Johan Gille

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Modern Languages; Romance Languages

Telephone:
+46 18 471 10 67
E-mail:
Johan.Gille@moderna.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postal address:
Box 636
751 26 UPPSALA
ORCID:
0000-0002-7948-1788

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Docent i romanska språk. Forskning inriktad på talad interaktion, särskilt med avseende på argumentationsmönster, men också diskursmarkörer. Arbetar även inom historisk lingvistik och filologi, bl a med en edition av 1300-talstexten Grant Crónica de Espanya.

Undervisar på språkfärdighetsinriktade eller språkvetenskapliga kurser på Spanska A-D, samt handleder examensarbeten och doktorsavhandlingar.

Prefekt vid Institutionen för moderna språk 2015-2019.

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Johan Gille

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin