Karine Åkerman Sarkisian

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Modern Languages; Slavic Languages

Telephone:
+46 18 471 13 00
Mobile phone:
+46 72 999 98 34
E-mail:
Karine.Akerman_Sarkisian@moderna.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postal address:
Box 636
751 26 UPPSALA

Short presentation

Karine Åkerman Sarkisian is Senior Lecturer in Russian (linguistics) and Coordinator of Russian Studies at the Department of Modern Languages.

Keywords

 • apophthegmata patrum
 • birch bark letter
 • corpus linguistics
 • hagiography
 • new philology
 • parallell corpus
 • reception history
 • stemmatology
 • text criticism
 • text evolution
 • translation studies

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Karine Åkerman Sarkisian har en lång erfarenhet som språklärare med de mest skiftande förutsättningarna, med högst varierande studentgrupper och miljöer. Hon har sedan 1988 undervisat i ryska och i spanska vid UU, ryska vid Tolkskolan och Försvarsutbildarna och Mittuniversitetet, varit lärare i spanska vid KTH och vid Humanistiska universitetet i Pyatigorsk (Ryssland), samt arbetat som tolk inom biståndsprojekt i Nicaragua och som språkexpert och examinator vid Kammarkollegiet.

Efter sin första universitetsexamen, MA i spanska och språkdidaktik, summa cum laude, (1979) har hon tagit masterexamen i ryska vid UU (1999), där hon sedermera doktorerade i slaviska språk 2007. Inom forskningsprojekt finansierade av VR och RJ undersöker hon receptionen av bysantinsk hagiografi och monastisk litteratur hos slaver, där hon för samman textkritiska metoder inom klassisk filologiskt forskningstradition och nya rön inom översättningsvetenskap och statistiska metoder. Korpuslingvistik är ett annat område för Karines forskningsintresse, inom vilket hon bidrar till utvecklingen av och bedriver kontrastiva studier på en parallell svensk-rysk korpus. Mer om forskning se under motsvarande flik.

För sitt engagemang som lärare och för utbildningsinsatser i Försvarsutbildarnas regi, samt för främjandet av studenters karriärvägar utanför akademin har Karine Åkerman Sarkisian tilldelats Pedagogiska priset av Uppsala Universitet (2009); Försvarsutbildarnas medalj (2014) och utsätts till Excellent lärare (2021) vid UU.

Research

Karine Åkerman Sarkisian holds a PhD in Slavonic Languages and is Senior Lecturer in Russian at the Department of Modern Languages at Uppsala University. She also holds a MA in Romance Languages.

Her research on medieval translations of Byzantine hagiography into Old Church Slavonic has ranged from traditional text criticism to the analysis of the phenomenon of early translation practice. Her research interests also include corpus linguistics, foreign language acquisition and the language of birchbark letters.

Åkerman Sarkisian applies recent advances in translation studies to the study of early translations, as well as to the study of other medieval texts, such as the Apophthegmata Patrum collections of monastic sayings. This text tradition, which is common to all Christian cultures, is examined from a crosslinguistic perspective by Åkerman Sarkisian in collaborations with scholars at Lund University within the project Formative Wisdom. The Reception of Monastic Sayings in European Culture: Scholarly Collaboration on a Digital Platform, financed by the Swedish Research Council (2017–2019). Within the current research project Cultural Evolution of Texts, funded by Riksbankens Jubileumsfond, this crosslinguistic approach is refined by applying new statistical methods from phylogenetics in an examination of the evolutional relationships of monastic texts.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Karine Åkerman Sarkisian

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin