Maja Bondestam

Professor at Department of History of Science and Ideas

E-mail:
maja.bondestam@idehist.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postal address:
Box 629
751 26 UPPSALA

Short presentation

I teach and do research in history of science and ideas and am especially interested in the history of the body. De utomordentliga, my latest book, came in 2022 and examines extraordinary births and the concept of monstrosity in Swedish medicine and natural history, 1600-1830. The study is carried out within the research program Medicine at the borders of Life, http://www.medicalborders.se

Keywords

 • concepts of age
 • cultural history of science
 • disability studies
 • early modern and modern history
 • gender history
 • history of knowledge
 • history of medicine
 • history of sexuality
 • history of the body
 • monstrosity
 • temporality

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Disputerade vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, 2002.

Verkade 2003-07 som forskare, lärare och vikarierande studierektor vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.

2007-14. ABM-tjänst vid Uppsala universitetsbibliotek. Utgångspunkten var Erik Wallers medicinhistoriska boksamling och projektet resulterade i boken Människans metamorfos: Ålder och den mognande kroppens politik, 1580-1850 (Nya Doxa, 2020). Handledde samtidigt två doktorander som disputerade 2011 och 2014.

Docent i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet 2010 och sedan 2014 anställd som universitetslektor i samma ämne. Har vid institutionen haft uppdraget som Studierektor på grund- och avancerad nivå i två omgångar, 2014-2022.

Ingick 2015-2020 i forskningsprogrammet "Medicine at the borders of life: Foetal research and the emergence of ethical controversy in Sweden". Finansiär: Vetenskapsrådet. Projekt-ID: 2014-01749_VR. Programmet leddes av Solveig Jülich och resulterade för min del i två mer omfattade publikationer; Exceptional bodies in early modern culture: Concepts of monstrosity before the advent of the normal, ed. Maja Bondestam (Amsterdam University Press, 2021); De utomordentliga: Normaliseringen av monster och naturens utkant (Makadam, 2022), och fyra antologibidrag. Handledde samtidigt en doktorand som disputerade 2022.

Befordrades till professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet 2023.

Tidigare projekt

“Extraordinary births and their value in Swedish medicine, 1660–1830”. Part of the research program: "Medicine at the Borders of Life: Foetal Research and the Emergence of Ethical Controversy in Sweden", 2015-2020, led by Professor Solveig Jülich, and granted by The Swedish Research Council Distinguished Young Researcher Grant.

"Age and Identity in Northern Europe before 1800: Studies in Cultural History". Riksbankens Jubileumsfond bidrog med medel för planering, 110601-120229.

"Manlig auktoritet och kroppslighet kring sekelskiftet 1800". Projektet utfördes inom ramen för en så kallad ABM-tjänst vid Uppsala universitetsbibliotek, 071022-121022, och finansieras av UB, Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakademien.

”Den normala kroppens gränser: Om hermafroditism, medicinsk klassificering och kontroll, 1750–1850”, projektledare: Maja Bondestam, finansierat av Riksbankens jubileumsfond 060101-071231. Summa: 1,4 milj.kr.

”Från fadersvälde till broderskap: Konstruktioner av kön i upplysningens tidevarv”, projektledare: FD Karin Hassan Jansson. Post. doc. projekt finansierat av Historisk-filosofiska fakulteten, Uppsala universitet 050101–051231.

Research

My research interests include the cultural history of the body in the shift from the early modern to the modern period, with a particular focus on modernized concepts of identity (gender, age, class, sexuality, race, physical normality and deviance). Published articles and books connect to Swedish and European history of medicine, gender studies, monstrosity studies, corporeal temporality, and early modern natural history.

I have recently finished my part of the research program "Medicine at the borders of Life" (described above, under Biografi), which resulted in one monography, one edited volume, four book capters and a couple of reviews. In relation to the program, Helena Franzén and I also arranged the workshop: Extraordinary bodies in early modern nature and culture. An international workshop at Uppsala University, Sweden, October 26-27, 2017.

My ongoing research is about "Sexual selves in modernity: Intimacy and the Swedish culture of solitude, 1930-50". Here I research the reformation of sexual relations outside of marriage in as expressed in politics, medicine, education and cultural debate in the middle of the 20th century.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Maja Bondestam

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin