Anders Gustafsson

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar som kursadministratör vid Institutionen för moderna språk.
Vid sidan av detta arbete är jag sedan länge även doktorand i tyska (med språkvetenskaplig inriktning), och jag undervisar också i tyska (tysk grammatik).

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

I mitt arbete som kursadministratör ansvarar jag bland annat för institutionens lokalbokningar samt sköter vår webbplats www.moderna.uu.se; vidare har jag exempelvis hand om kurslitteraturlistorna i kursplanedatabasen Selma, samt arbetar i övrigt med många olika typer av allmän kursadministration, vilket inte minst innefattar arbete i t ex Studentportalen och Uppdok, men också kontakter med studenter.

Som doktorand i tyska håller jag nu så sakta på att avsluta mitt avhandlingsprojekt "Finale Nebensätze und finale Infinitivkonstruktionen im Mittelniederdeutschen". I ett omfångsrikt textmaterial har jag undersökt finala bisatser och finala infinitiver bland annat med avseende på användandet av olika konjunktioner, på modusbruket och på förekomsten av modalverb, för att åstadkomma en så heltäckande bild som möjligt av hur dessa spännande konstruktioner gestaltar sig i medellågtyskan. I nuläget handlar avhandlingsarbetet till stor del - och i den utsträckning jag hinner - om att genom småjusteringar och mindre kompletteringar bringa reda i ett ganska omfångsrikt manus.

Som lärare i tyska undervisar jag i grammatik på kurserna Tyska A och Praktisk tyska I och II.

Publications

Recent publications

All publications

Chapters

Anders Gustafsson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin