Fredrik Engelmark

Collaboration manager at University Administration; Innovation Partnership Office

Telephone:
+46 18 471 71 58
E-mail:
fredrik.engelmark@uu.se
Visiting address:
Innovation Hub Uppsala
Dag Hammarskjölds väg 38
Postal address:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

UU Samverkan är Uppsala universitets enhet för stöd till forskningssamverkan med organisationer och företag utanför universitetet.

UU Samverkans uppgift är att bidra till ett större nyttiggörande av forskning och kunskap så att den kommer både universitetet och samhället till gagn.

Fredrik Engelmark

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin