Malin Löfstedt

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar som lärare och forskare i religionsvetenskap med didaktisk inriktning vid Teologiska institutionen. Jag har därutöver ett uppdrag som lärarutbildningsansvarig vid institutionen. Jag har tidigare arbetat som lärare i religion på både högstadiet och gymnasiet. Mina forskningsintressen rör ungas relation till religioner och livsåskådningar, religionsdidaktik samt relationen mellan teori och praktik kopplat till religionsundervisning.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Malin Löfstedt

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin