Erik Rautalinko

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Psychology; Clinical Psychology

Telephone:
+46 18 471 21 60
E-mail:
Erik.Rautalinko@psyk.uu.se
Visiting address:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är anställd som universitetslektor på Institutionen för psykologi, där jag främst undervisar i social- och gruppsykologi, utredningsmetod, samtalsmetod, samt kognitiv och beteendeinriktad terapi.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Utbildning

  • Handledarutbildning i KBT (2012, Stockholms universitet)
  • Leg. psykoterapeut (2009, Uppsala universitet)
  • Filosofie doktor (2004, Uppsala universitet)
  • Leg. psykolog (2001, Uppsala universitet)

Forskning och undervisning

Mina intresseområden är främst kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi, hur parrelationer bildas och förändras, samt olika metoder för att träna färdigheter i samtal och yrkesmässigt bemötande. Jag har ett stort intresse för faktorer som är gemensamma för olika typer av psykoterapi (t.ex. allians och terapeutfaktorer), och försöker även hålla mig ajour med andra inriktningar av psykoterapi än KBT (t.ex. känslofokuserad terapi, relationell terapi och interpersonell terapi).

Min anställning har tonvikt på undervisning på grund- och avancerad nivå. Jag handleder ibland examensarbeten inom counselling (t.ex. kort intervention), parrelationer (t.ex. hjälpsamhet och relationsnöjdhet), kommunikation (t.ex. psykologisk utbildning) och KBT.

Jag är medlem av följande intresseföreningar: Beteendeterapeutiska föreningen, Psykologförbundet och Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier. Sedan 2002 arbetar jag deltid i begränsad omfattning med KBT på en privatmottagning i Uppsala, något som är personligen lärorikt och ökar min kompetens att undervisa i klinisk psykologi.

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Reports

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin