Anna Sarkadi

Short presentation

I am the leader of a group that works with research on child health and parenting. I am a physician specialising in social medicine and Professor of social medicine. My research concerns societal interventions to prevent child and parent mental health problems and promote wellbeing.


I have 6 current and 12 graduated PhD students. I also supervise thesis students and 6 residents in social medicine and public health.

I am chairperson of the Swedish Association of Social Medicine.


Video

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är forskargruppsledare i en grupp som arbetar med forskning inom barnhälsovård och föräldraskap. Vi genomför studier för att förbättra stödet som BVC, socialtjänsten, förskolan och skola ger barn och deras familjer. Vi fokuserar på metoder att förebygga psykisk ohälsa och på hur man använder samhällets resurser på ett optimalt sätt. Länken till forskargruppens hemsida finner du här.

Jag är specialistläkare och professor i socialpediatrik. En socialmedicinare har befolkningen, snarare än enskilda personer, som sin ”patient”. Vi intresserar oss för samhällets inverkan på hälsa och hur system bäst utformas för att främja hälsa och förebygga ohälsa.

I min forskargrupp använder vi oss av såväl kvalitativa som kvantitativa metoder och värdesätter forskning som kommer till praktisk nytta. Gruppen är tvärvetenskaplig med såväl samhällsvetenskap, naturvetenskap och medicin representerad bland våra forskare. Studenter från samtliga discipliner som finns hos oss är välkomna att skriva sin uppsats i gruppen.

Jag är medlem i den regionala etikprövningsnämnden och brinner för etik och kvalité i forskning.

Jag har sex aktuella doktorander och åtta disputerade sedan tidigare. Jag undervisar på såväl grund- som master- och forskarnivå och har ett stort intresse för universitetspedagogik. Jag har erfarenhet av föreläsningar, seminarier, PBL, videofeedback sessioner och workshops i undervisningen.

Jag tror på samtalet som metod till utveckling och är även medlem i mentorsnätverket för att hjälpa lärarkollegor reflektera kring sin pedagogik.

Jag kommer ursprungligen från Ungern och har bott i Sverige sedan 1995. Vill du läsa mer om mig så kan du gå til UNTs intervju här.

År 2013 erhöll jag Landstingets Forksningspris för min forskning. Jag är medlem i Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala och är vald till Honorary Research Fellow vid Murdoch Childrens Research Institute i Melbourne. Sedan 2016 är jag Vinnvård Fellow och arbetar med förbättringsprojekt i vården.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Chapters

Conferences

Reports

Anna Sarkadi

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin