Elisabeth Ejerblad

Consultant at Institutionen för medicinska vetenskaper; Hematologi

Telephone:
+46 18 611 44 17
E-mail:
Elisabeth.Ejerblad@medsci.uu.se
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ing 101, plan 4
751 85 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset, ing 100, plan 2
751 85 Uppsala

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin