Karin Glimskär Stålberg

Affiliated Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Women's and Children's Health; Reproductive Health

Telephone:
+46 18 611 57 65
E-mail:
karin.stalberg@uu.se
Visiting address:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mitt forskningsområde rör olika aspekter av gynekologisk cancer och jag är kliniskt verksam som överläkare i tumörkirurgi vid Kvinnokliniken, Akademiska Sjukhuset, där jag är medicinskt ledningsansvarig läkare.

Många av mina publicerade och pågående arbeten rör epidemiologi vid framför allt livmoderkroppscancer och äggstockscancer. Nationellt är jag medlem i forskargruppen "Svenska Gynekologiska Cancergruppen" (SweGCG, https://www.swegcg.se/ ) och vi har publicerat en rad studier framför allt baserat på Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer.

Inom Uppsala Universitet har jag ett flertal samarbetsprojekt. Jag är ansvarig för insamlingen till tumörbiobanken UCAN inom gynekologi. Där samlas blod/plasma/tumörmaterial in för framtida studier men också ett omfattande material av livskvalitetenkäter. Vi bedriver, tillsammans med kollegor på Institutionen för Genetik och Patologi ett stort translationellt arbete med syfte att ta fram proteinpaneler för att, om möjligt, hitta vägar att diagnosticera gynekologisk cancer tidigt eller helst som ett screeninginstrument. Vi har framförallt baserat våra resultat på serumprover, men har nu även en växande provsamling med vaginalvätska på torra kort, vilket på sikt, skulle kunna möjliggöra hemprovtagning.

Inom vår egen institution har vi en grupp med intresse för psykologiska och sociala effekter av gynekologisk cancer. Med olika verktyg, såsom enkäter och djupintervjuer vill vi kartlägga hur kvinnor, och dess familjer, påverkas av en gynekologisk cancer. Vilka riskfaktorer finns för att må dåligt efter sin diagnos och behandling? Vad tycker man saknas inom vården? På sikt vill vi använda denna kunskap för att förbättra vårt omhändertagande.

På Kvinnokliniken bedriver vi även kliniska studier. Vi deltar i den nationella RACC-studien, där kvinnor med tidig livmoderhalscancer randomiseras till öppen eller robotassisterad laparoskopisk kirurgi. Som enda klinik i Sverige deltar vi i den internationella studien OVHIPEC 2, där kvinnor med äggstockscancer randomiseras till varm cytostatika i buken (HIPEC) i samband med kirurgi eller endast kirurgi.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Karin Glimskär Stålberg

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin